Sprawy w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym - Opłaty Sądowe
Prawo upadłościowe, układowe i naprawcze
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego
100,00 zł
Wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
100,00 zł
Wniosek o uchylenie lub zmianę układu
100,00 zł
Zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału
100,00 zł
Wszczęcie postępowania naprawczego
200,00 zł
Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego
200,00 zł
Sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności
200,00 zł
Zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
200,00 zł
Wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
1.000,00 zł
Ogłoszenie upadłości
1.000,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl