Opłaty postępowania nieprocesowego - Opłatyt Sądowe
Prawo postępowania nieprocesowego
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
100,00 zł
Wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia
100,00 zł
Umorzenie utraconego dokumentu
200,00 zł
Sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór
300,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl