Odsetki karne za zwłokę w płatności podatku do US za rok 2010

Odsetki karne US za rok 2010Ubezpieczenie Społeczne w stosunku rocznymoddoOdsetki karne9 listopada 2010r.-----------12,00 %koniec 

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje regulacje stosunku pracy pracownika i pracodawcy oraz regulacje dotyczące organizacji ich pracy. Praca  pozwala ludziom zaspokoić potrzeby ekonomiczne i społeczne, a...

Odsetki karne za zwłokę w płatności podatku do US za rok 2007

Odsetki karne US za rok 2007oddoOdsetki karne1 marca 2006r.25 kwietnia 2007r.11,00 %26 kwietnia 2007r.27 czerwca 2007r.11,50 %28 czerwca 2007r.29 sierpnia 2007r.12,00 %30 sierpnia 2007r.28...

Odsetki karne za zwłokę w płatności podatku do US za rok 2008

Odsetki karne US za rok 2008oddoOdsetki karne31 stycznia 2008r.27 lutego 2008r.13,50 %28 lutego 2008r.26 marca 2008r.14,00 %27 marca 2008r.25 czerwca 2008r.14,50 %26 czerwca 2008r.25...

Opłaty Krajowego Rejestru Sądowego 2/2 – Opłaty Sądowe

Opłaty KRSW rodzajach sprawOpłata sądowaPrzyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego...

Opłaty Krajowego Rejestru Sądowego 1/2 – Opłaty Sądowe

Opłaty KRSW rodzajach sprawOpłata sądowaWykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych150,00 złWykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego150,00 złDokonanie zmiany wpisu dotyczącego...

Opłaty postępowania nieprocesowego – Opłatyt Sądowe

Prawo postępowania nieprocesowegoW rodzajach sprawOpłata sądowaZłożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego100,00 złWydanie z depozytu przedmiotu świadczenia100,00 złUmorzenie utraconego dokumentu200,00 złSprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego...

Opłaty w postępowaniu zabezpieczającym – Opłaty Sądowe

Prawo zabezpieczająceW rodzajach sprawOpłata sądowaZmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego40,00 złUdzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie...

Sprawy w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym – Opłaty Sądowe

Prawo upadłościowe, układowe i naprawczeW rodzajach sprawOpłata sądowaWniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego100,00 złWniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności...

Opłaty w postępowaniu egzekuzjnym – Opłaty Sądowe

Postępowanie egzekucyjneW rodzajach sprawOpłata sądowaUkaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela40,00 złWezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym...

Najpopularniejsze

Wiadomości z ostatniego tygodnia

Zapisz