Informacje o Programie Regionalnym (RPO) - Mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Główny Punkt Kontaktowy

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 0 801 101 101
fax: 022 698 31 44
e-mail:
punkt_kontaktowy@mazowia.eu
www.mazowia.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


ul. Ks.I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa
tel.: 022 597 97 51
fax. 022 597 97 52
e-mail:
dsrr@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl