Informacje o Programie Regionalnym (RPO) - Podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział informacji, promocji i szkoleń RPO


ul. Hanasiewicza 17
35-102 Rzeszów
tel.: 017 747 64 57-58, 747 64 15
e-mail:
info.rpo@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO


ul. Sobieskiego 17
35-002 Rzeszów
tel.: 017 850 17 40
fax: 017 747 65 01
e-mail:
fs@podkarpackie.pl,
e-mail:
pi@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego
Lokalny Punkt Informacyjny
Przy Rzeszowskiej ARR


ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: 017 867 62 17
e-mail:
info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl