Informacje o Programie Regionalnym (RPO) Warmińsko-Mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


ul. Kościuszki 83
10-950 Olsztyn
tel.: 089 52 19 637
e-mail:
informacjaprr@warmia.mazury.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Regionalny Punkt Konsultacyjny
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie


Pl. Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
Konsultanci:
Mariola Stefaniak, tel.: 089 521 12 53
Maria Majewska, tel.: 089 521 12 69
Anna Rółkowska, tel.: Jancewicz - 089 521 12 54
fax: 089 521 12 60
e-mail:
wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

WFOŚiGW w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel.: 089 522 02 00; -10; -20; -30
fax: 089 522 02 09
e-mail:
rpowim@wfosigw.olsztyn.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl