Informacje dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Ozimska 19
45-057 Opole
tel.: 077 44 83 205,
fax: 077 44 83 215
e-mail:
info.prow@umwo.opole.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny


ul. Wrocławska 170 G
45-836 Opole
tel.: 077 401 84 00 01
e-mail:
opolski@arimr.gov.pl

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl