Informacje o Programie Kapitał ludzki Warmińsko-Mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Pośrednicząca)


ul. Emilii Plater 1, 10-575 Olsztyn
tel.: 089 521 97 21
e-mail:
efs@warmia.mazury.pl
www.efs.warmia.mazury.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel.: 089 522 79 55
fax: 089 522 79 01
www.up.gov.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
e-mail:
info_elblag@roefs.pl
tel.: 055 235 33 88

Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


ul. Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn
e-mail:
info_olsztyn@roefs.pl
Tel.: 089 534 07 03, 089 521 87 82
fax: 089 534 07 07

Regionalny Ośrodek EFS w Nidzicy
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA


ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
e-mail.
info_elk@reofs.pl
tel.: 089 625 36 51 wew. 13 lub 12

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl