Informacje o Programie Kapitał ludzki - Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL

ul. Jagiellońska 70
25-956 Kielce
tel.: 041 335 05 02, 335 06 03, 335 06 11
fax: 041 335 06 07
e-mail:
pokl_sekr@pokl.sbrr.pl
www.pokl.sbrr.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Oddział ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej EFS


ul. Witosa 86
25-561 Kielce
tel.: 041 364 16 22
Fax. 041 364 16 66
E-mail:
wup@wup.kielce.pl
www.wup.kielce.pl

Regionalny Ośrodek EFS
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój


ul. Śniadeckich 30/5
25-366 Kielce
tel.: 041 361 04 92
fax: 041 361 11 61
e-mail:
info_kielce@roefs.pl

Regionalny Ośrodek EFS
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości


ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 041 263 01 54
fax: 041 263 01 54
e-mail:
info_ostrowiecswietokrzyski@roefs.pl

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl