Ocena Twoje projektu

Przygotowanie przez Ciebie całej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania środków.

Twój Wniosek o dofinansowanie zostanie dokładnie sprawdzony i dopiero po jego ocenie dowiesz się, czy otrzymasz wnioskowane wsparcie. Najpierw Twój Wniosek o dofinansowanie przejdzie przez etap oceny formalnej. Zostanie on zweryfikowany pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych.

Jeśli Twój Wniosek o dofinansowanie spełni wymagane kryteria formalne, czeka go jeszcze ocena merytoryczna. Na tym etapie sprawdzana będzie treść Twojego projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez program, z którego środki chcesz pozyskać. Przejdź do informacji na temat poszczególnych programów, aby dowiedzieć się więcej.

W trybie konkursowym ocenione merytorycznie projekty są ze sobą porównywane pod względem zdobytych punktów. Wtedy tworzona jest lista rankingowa, a dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty.

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl