Krok po kroku

0
34

Złożenie wniosku o dofinansowanie – Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z którego programu będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować. Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, abyś zidentyfikował cel, któremu ma służyć Twój projekt oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój Twojej firmy czy szkolenie danej grupy osób).

Podpisanie Umowy o dofinansowanie – Kluczowym momentem dla Twojego projektu jest podpisanie Umowy o dofinansowanie z instytucją, która będzie przekazywać dotację. Dopiero wtedy możesz być pewien, że środki finansowe zostały dla Ciebie zarezerwowane. Pewność, że je otrzymasz będziesz miał wówczas, gdy spełnisz wszystkie obowiązki, jakie są zapisane w Umowie o dofinansowanie.

Realizacja działań – Część podmiotów, np. jednostki samorządowe, mogą rozpocząć swoją inwestycję na własne ryzyko przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku. Pamiętaj, że taka decyzja niesie za sobą ryzyko, że nie otrzymamy dotacji, a inwestycja będzie w toku i będziemy musieli ją opłacić w całości z własnych środków. Przedsiębiorcy muszą zwykle poczekać z wydatkami do dnia następującego po dniu podpisania Umowy o dofinansowanie.

Ocena projektu – Przygotowanie przez Ciebie całej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania środków. Twój Wniosek o dofinansowanie zostanie dokładnie sprawdzony i dopiero po jego ocenie dowiesz się, czy otrzymasz wnioskowane wsparcie. Najpierw Twój Wniosek o dofinansowanie przejdzie przez etap oceny formalnej. Zostanie on zweryfikowany pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here