Najnowsze informacje - Dotacje Unijne

 Mamy coraz więcej długów. Blisko 3 mln Polaków zalega ze spłatą zobowiązań na sumę 13 mld zł – donosi Rejestr Dłużników ERIF. Najczęściej jesteśmy zadłużeni na kwotę od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Przeciętna kwota zadłużenia wynosi ponad 4 tys. zł, a dominanta to 3 tys. zł. Czy rzeczywiście jesteśmy tak zadłużonym społeczeństwem? ...

 Nie ulega wątpliwości fakt, jak wielka gama produktów kredytowych oferowana jest przez Banki polskim przedsiębiorcom. Co rusz jesteśmy kuszeni nową „najlepszą” na rynku propozycją. Bez wątpienia zgodzimy się również z twierdzeniami, iż jest to tańsze źródło finansowania niż inne produkty finansowe dedykowane firmom przez sektor bankowy i...

 Dzisiaj rusza ostatni zaplanowany na lata 2007-2013 nabór wniosków na e-biznes. Maksymalne wsparcie, na jakie może liczyć obecnie przedsiębiorca, wynosi 600 tys. zł – to o 250 tys. mniej niż w pierwszych naborach w ramach tego samego konkursu. W ostatnim, trzecim tegorocznym naborze w ramach działania 8.1 PO IG (Program Operacyjny I...

 Jak pokazują badania  pozyskanie środków unijnych wciąż pozostaje dla małych i średnich przedsiębiorstw dużym wyzwaniem: 66% uznaje zdobycie takiego finansowania za trudne. Innym problemem w skorzystaniu z dotacji unijnych jest brak własnego kapitału początkowego. Rozwiązaniem może być leasing, który umożliwia m.in. finansowanie pro...

 Zakrojony na szeroką skalę program dotacyjny, finansowany głównie ze środków UE spotkał się z szeroką akceptacją i pozytywnym przyjęciem polskiego społeczeństwa. Liczba beneficjentów, którym przyznano wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej przekroczyła ogółem 8,5 tys.,...

Najnowsze informacje - Pieniądze

Niemal co trzeciej rodzinie korzystającej z programu 500+ otrzymane pieniądze pozwoliły wyplątać się z zaległych długów lub przynajmniej je zmniejszyć. Podobnej części osób wsparcie na dzieci pozwoliło uniknąć pożyczania pieniędzy. Jednocześnie co dziesiąta rodzina przyznaje, że 500 + zwiększyło ich zdolność kredytową i umożliwiło zaciągnięcie nieosiągalnej wcześniej pożyczki lub kre...

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl