Wartość 20 największych spółek z NC spadła w Q2 2013 o 574 mln pln      
30-07-2013 16:02

Drugi kwartał bieżącego roku był kolejnym spadkowym okresem dla rynku NewConnect. Jego główny indeks, NCIndex, w okresie od początku kwietnia do końca czerwca stracił 7,86%, co powoduje, iż spadek jego wartości od początku roku sięgał na koniec pierwszego półrocza już 9,41%.

Nienajlepsze nastawienie inwestorów do mniejszych spółek w poprzednim kwartale potwierdza również nowo powstały NCIndex30, w którego skład wchodzi 30 najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. Pomimo, iż w miesiącu swojego debiutu zyskał 1,37%, to jednak stopa zwrotu za cały kwartał była ujemna i wyniosła 5,9%(choć nadal w stosunku do końca 2012 roku pozostaje na plusie - 7,43%). Podobne zależności możemy zaobserwować dla indeksu grupującego najmniejsze podmioty na rynku regulowanym. WIG Plus, gdyż o nim mowa, zyskał w drugim kwartale jedynie 1,03%. Podobne nastroje panowały w tym czasie w całej Europie, gdyż spadki dotknęły zdecydowaną większość europejskich rynków alternatywnych – indeks AIM All-Share utracił 5,4%, a First North All-Share zamknął się 8,44% poniżej kursu z początku okresu.

Łączna kapitalizacja 20 największych spółek alternatywnego parkietu zmniejszyła się o 11%, co wyrażone w pieniądzu oznacza utratę 574 mln zł. Największy spadek kapitalizacji dotyczył PCZ, który wydaje się dalej pozostawać w korekcie względem wzrostów z poprzedniego roku. Wśród czołowych spółek jedynymi, które obroniły się przed spadkiem wielkości kapitalizacji były Termo-Rex oraz Mostostal Wrocław. Sprzyjała temu dość stabilna sytuacja tych spółek, potwierdzona przez opublikowane raporty kwartalne.

 Spośród analizowanych spółek, w kategorii obrotów zdecydowanym liderem było ZWG, dla którego ich wielkość stanowiła ponad 25% całkowitych obrotów na NewConnect w zeszłym kwartale.  Akcje tej firmy dotknęła korekta ponadprzeciętnych wzrostów z zeszłego kwartału – kurs zamknięcia na koniec okresu był niższy o 14% w stosunku do początku okresu. Duże zainteresowanie inwestorów z pewnością wzbudziły przekazywane informacje o przejęciu spółki z obszaru górniczego i kolejnych krokach z tym związanych.

W tym kwartale uległy też zmianie regulacje związane z funkcjonowaniem rodzimego rynku alternatywnego. Zmiany są wynikiem m.in. przeprowadzonej na zlecenie giełdy analizy naukowej, a ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników rynku poprzez podniesienie jakości publikowanych przez notowane spółki sprawozdań finansowych. Emitenci są zobligowani do ujawniania znacznie szerszego zakresu informacji oraz danych finansowych w raportach okresowych. Wpływ tych zmian będzie najpewniej widoczny dopiero w dłuższym okresie, choć już teraz należy cieszyć się z rozszerzonego zakresu informacji, do których dostęp będą mieć inwestorzy.

Autor: Mateusz Hyży, starszy analityk, Grupa Trinity S.A.

Grupa Trinity S.A. zajmuje się doradztwem transakcyjnym, prawym oraz inwestycjami. Podstawowy segment działalności stanowią procesy fuzji i przejęć oraz wyceny firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest przez ekspertów z kancelarii Waluga Szczurowski & Wspólnicy. Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – wiodącego dystrybutora metali szlachetnych w Polsce oraz agencję marketingu internetowego – Webber & Saar. 

 

Zakres działalności:

 

Doradztwo transakcyjne:

Eksperci z tego obszaru zajmują się głównie procesami fuzji i przejęć. Uczestniczą w nich od etapu przygotowania koncepcji strategicznej, aż po nadzór i koordynację prac związanych z obsługą prawną i podatkową.

Analitycy Grupy Trinity S.A. specjalizują się także w przeprowadzaniu wycen przedsiębiorstw, należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich.

 

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga Szczurowski & Wspólnicy odpowiadają za obsługę prawną wszelkich projektów realizowanych przez Grupę Trinity S.A. Zespół wyspecjalizowany jest  głównie w sektorze prawa kapitałowego, wspierając spółki w procesach związanych z ich sprzedażą, restrukturyzacją czy audytem. Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy zajmuje się również kompleksową obsługą prawną dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce.

 

Inwestycje :
W zakresie inwestycji Grupa Trinity S.A. buduje ofertę dla Klientów w oparciu o monitoring polskiego rynku private equity oraz aktywne poszukiwanie perspektywicznych spółek. Finansowanie w ramach venture capital i private equity oferowane jest głównie dla podmiotów z branż technologicznych (Internet, IT, e-commerce). Zaangażowanie kapitałowe rozpoczyna się od 0,5 mln pln przy dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

 

Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie internetowej www.grupatrinity.pl

 

Kontakt:

Szymon Janiak, PR & Marketing Manager – tel. 664 935 735, e-mail: szymon.janiak@grupatrinity.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie opublikowany po akceptacji przez moderatora

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl