Wszystkie informacje - Finanse

 Zakrojony na szeroką skalę program dotacyjny, finansowany głównie ze środków UE spotkał się z szeroką akceptacją i pozytywnym przyjęciem polskiego społeczeństwa. Liczba beneficjentów, którym przyznano wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej przekroczyła ogółem 8,5 tys.,...

Dokumentem urzędowym, potwierdzającym dla celów podatkowych siedzibę podatnika jest certyfikat rezydencji. Posiadanie takiego certyfikatu w przypadku zagranicznego kontrahenta jest konieczne, ponieważ pozwala na obniżenie podatku lub zwolnienie polskiego płatnika z obowiązku odprowadzenia podatku od wypłat dokonywanych na rzecz takiego kontrah...

 „Kryzys finansowy – jaka przyszłość? Dziś i jutro gospodarstw domowych, sieci doradców ds. zadłużenia konsumenckiego i sektora finansowego”. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Gdańsku nie jest ani łatwa, ani prosta. Kryzys odbija się głęboko w kieszeniach wielu Europejczyków, jednak zachowa...

 Studencie, jeżeli otrzymujesz stypendium, pamiętaj, że nie zawsze musisz zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty. Stypendium naukowe jest zwolnione od podatku dochodowego. Podobnie stypendium socjalne. Zwolnieniu do 3 800 złotych podlega również stypendium wypłacone przez fundację lub stowarzyszenie.    ...

 Fakturę zwykle  wystawia sprzedawca. Możliwe jest też tzw. „samofakturowanie” czyli wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi. Konieczne jest w tym celu podpisanie umowy i zgłoszenie jej do urzędu skarbowego. Faktura VAT w myśl ustawy o podatku od towarów i usług to podstawowy dokument poświadczający dokonanie transak...

W nowy rok A-Z Finanse i Goldenegg weszły jako jedna spółka A-Z Finanse S.A. Stało się to dzięki temu, że w grudniu 2011 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych postanowienie, w myśl którego spółka Goldenegg S.A. z siedzibą we Wr...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl