Wszystkie informacje - Finanse

Określenie wartości start-upu jest znacznie trudniejsze niż firmy w rozwiniętym stadium rozwoju, ponieważ dane potrzebne do przeprowadzenia tego procesu są często oparte wyłącznie na estymacjach. Pomysłodawcy wykorzystują to, niejednokrotnie zawyżając rynkowe ceny firm. ...

 Oprocentowanie lokat nadal spada. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że obecnie nie znajdziemy już rocznej lokaty bez gwiazdek z oprocentowaniem wynoszącym 4%. Natomiast w przypadku innych okresów, pozostały już tylko pojedyncze oferty przekraczające ten poziom. ...

 Jeszcze tylu kart płatniczych, to Polacy nie mieli w swoich portfelach. Na koniec marca ich liczba zbliżyła się już do 34 mln. W wachlarzu plastików coraz trudniej jednak o kartę kredytową, bo tych wciąż ubywa. Mnożą się natomiast karty debetowe dołączane do nowo otwieranych kont.  ...

Nieumiejętne obliczenie, nieświadome bądź też umyślne zaniżanie wysokości podstawy do opodatkowania naraża podatnika na znaczące straty. Od niewykazanych w zeznaniu podatkowym dochodów przedsiębiorca zapłaci podatek w wysokości 75% dochodu.   ...

  W założeniu fundusze Venture Capital są szansą dla młodych, innowacyjnych spółek, którym sytuacja rynkowa i osiągane wyniki finansowe nie pozwalają myśleć o uzasadnionym debiucie giełdowym czy emisji obligacji. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że w spektrum zainteresowań inwestorów są tylko nieliczne podmioty. ...

Charakterystyczna dla kwietnia przeplatanka uwidacznia się nie tylko za naszymi oknami ale też w nastrojach na rynku kredytów hipotecznych. Wiosenny powiew optymizmu spowodowany marcową obniżką przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych osłabiły wydłużone w kwietniu czasy procesowe. Jak zatem prezentują się banki w swojej kwietniowej ods...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl