Wszystkie informacje - Finanse

Na pracodawcy, jako na płatniku, spoczywa obowiązek przekazania pracownikowi formularza PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Musi on dokonać tego w odpowiednim terminie - do końca lutego. Jest to o tyle ważne, że PIT-11 jest niezwykle istotnym dokumentem w kontekście rozliczenia rocznego pracownika - to imienna informacja o jego dochodach w trak...

 Wypadki skutecznie odbijają swoje piętno na zdrowiu poszkodowanych. Naruszenie sprawności organizmu odbiera możliwość prawidłowego funkcjonowania i realizacji życiowych planów. Szansą na szybki powrót do zdrowia jest uzyskanie wysokiego odszkodowania. Jak jednak uzyskać należne środki? I o jakie stawki warto zawalczyć? ...

Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę spłacalności kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2006 – 2008, czyli podczas boomu kredytów we frankach. Wynika z niej m.in., że frankowcy lepiej radzą sobie z terminowym regulowaniem rat kredytów mieszkaniowych.    ...

Prawie co piąty młody (16%) w wieku 18-24 lat posiada kredyt. Z danych BIK za rok 2015 wynika, że grupa 560 tys. młodych kredytobiorców posiada 938,8 tysięcy kredytów. Osoby te mają do spłaty 6,2 mld złotych.    ...

 Posiadasz kilka kredytów w różnych bankach? Wysokość zobowiązań powoli zaczyna przekraczać możliwości twojego budżetu domowego? Pomyśl o zamianie wielu rat w jedną - znacznie niższą. Rozważ zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego - to rozwiązanie, które może okazać się dla ciebie korzystne. ...

Dzięki zmianie prawa regulującego działanie firm pożyczkowych, spadły koszty pożyczek i opłaty za windykację. Niewykluczone, że w efekcie obniżą się też zaległości związane z niespłacaniem pożyczek, które obecnie w BIG InfoMonitor wynoszą ponad 2,7 mld zł i stanowią 16 proc. długów, za które osoby fizyczne zostały wpisane do rejestru dłużników...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl