Wszystkie informacje - Finanse

Największe zniżki od marca 2011 r. przetoczyły się przez rynki akcji. jednocześnie na rynku surowców wczoraj mieliśmy największą przecenę od 2009 r. Tak gwałtowne reakcje trudno wytłumaczyć jednym zdarzeniem. Złożył się nań ciąg niepomyślnych doniesień, który przypadł na czas bardzo optymistycznych nastrojów inwestorów, odzwierciedlających ich...

 W ostatnim miesiącu dziesięć instytucji finansowych zaczęło więcej płacić za oszczędności klientów indywidualnych. Powodem rosnącej aktywności banków bynajmniej nie jest polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski i wysoka dynamika inflacji, a próba wyeliminowania lokat antypodatkowych przez Ministerstwo Finansów. Kwiec...

Coraz mniejszy odsetek finansistów, zatrudnionych w działających w Polsce instytucjach, oczekuje dalszej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Nadal zdecydowana większość uczestników badania IKEF spodziewa się kontynuacji podwyżek stóp procentowych. Wskaźnik IKEF ukazuje się już od 12 miesięcy i okazał się przez ten czas cenną wskazówką k...

Dokonane niedawno zmiany w systemie emerytalnym nie rozwiązały zasadniczego problemu. Polega on na tym, że zmiany demograficzne wkrótce doprowadzą do niewydolności dotychczasowych rozwiązań. Aby temu zapobiec konieczne są bardziej radykalne posunięcia. Zjawiska demograficzne są nieubłagane. Jeszcze w 2009 roku na jednego Polaka w wieku poprodu...

Rada Polityki Pieniężnej na swoim dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się po raz drugi w tym roku podnieść poziom stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Główna stopa – referencyjna – będzie zatem od dzisiaj wynosić 4,00%. Ostatnie dostępne dane NBP - za luty - pokazują, że rozpoczęty w styczniu cykl zacieśniania polityki monetarnej znajduje już s...

W dyskusji o zmianach w systemie emerytalnym podkreślano pewność i bezpieczeństwo wypłaty świadczeń z pierwszego filara. Jak wskazują przykłady krajów dotkniętych kryzysem, bywa z tym różnie. Wiara w pewność i bezpieczeństwo państwowej emerytury rzadko bywa narażona na szwank. Ale nie brakuje przykładów, że można się na niej zawieść. Szczególn...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl