Wszystkie informacje - Finanse

 Zgodnie z szerokimi oczekiwaniami rynku, w tym także z naszymi, Bank Szwajcarii nie zdecydował się dziś na podwyższenie poziomu stóp procentowych. Docelowy przedział dla 3-miesięcznej stawki Libor CHF nadal więc będzie wynosił od 0,00% do 0,75%, a SNB będzie dążył do tego, aby stabilizował się on przy 0,25%. To bardzo istotna inform...

Brak zaufania do banków centralnych i rządów kontrolujących warunki gry na rynkach finansowych stał się źródłem oddolnych innowacji. System Bitcoin obiecuje wyparcie dolara czy euro i przekazanie mocy w ręce zwykłych użytkowników, podobnie jak Wikipedia lub Linux, ale do realizacji snu idealistów droga jeszcze daleka. Agencje ratingowe w ostat...

Zgodnie z oczekiwaniami większości inwestorów ani Bank Anglii, ani Europejski Bank Centralny nie wprowadził wczoraj zmian do swojej polityki pieniężnej, utrzymując stopy procentowe na tych samych poziomach. Europejski Bank Centralny z dużymi obawami i niepokojem obserwuje rosnącą niepewność w gospodarce Strefy Euro oraz utrzymującą się powyżej...

Niezwykle gwałtowne wahania kursów złotego wobec dolara oraz euro, które zakończyły „wieczną”, trwającą 56 miesięcy aprecjację złotego, postawiły wiele przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Nie tylko z powodu nasilającej się u partnerów handlowych Polski recesji, ale również z powodu zawarcia przez wiele przedsiębiorstw transakcji pochodnych – n...

Zdecydowana większość mikroprzedsiębiorców finansuje firmę własnym sumptem. Konieczność czy niechęć do zadłużania się lub papierkowej roboty związanej z pozyskaniem dotacji? Wiele można z pewnością zarzucić zachowawczym wobec firm bankom, ale nie tylko one są winne takiej sytuacji. Dwie trzecie najmniejszych, często jednoosobowych firm, finans...

By sięgnąć po duże pieniądze na e-biznes, trzeba mieć… pieniądze. Dobry biznesplan pozwoli je zdobyć, ale zbyt dobry – ze wskaźnikami naciąganymi pod urzędników – może spowodować, że dotację trzeba będzie zwrócić. Ogromna popularność dotacji na e-biznes – jedyny tegoroczny nabór w ramach działania 8.1 właśnie ruszył – wynika przede wszystkim z...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl