Dominik Strażyński - Psychologia

 Stowarzyszenie Anonimowych Narkomanów: w swoich szeregach skupia kobiety, mężczyzn, młodzież oraz dorosłych, osoby cierpiące z powodu nałogu narkomanii, a pragnące się uwolnić od tego uzależnienia. W programie resocjalizacyjnym narkomanii uczą się innego spojrzenia na swój problem uzależnienia i wolności. Podstawowe założenia w tym ...

W całym procesie zmian rozwojowych, zwłaszcza w kształtowaniu się osobowości dziecka, dojrzewanie płciowe stanowi jedynie czynności dotyczące przebiegu przeobrażeń w tym okresie rozwojowym. W okresie między 12 a 18 r. ż, dzieci zmierza ku dojrzałości życiowej. Zdaniem T. Tomaszewskiego „dojrzałość” możemy odnieść do natury biologicznej a pojęc...

W literaturze pedagogiki i psychologii istnieje wiele definicji określających termin wsparcia społecznego. Termin wsparcia był za początku traktowany jako pojęcie posiłkowe do definicji „opieki” i „pomocy”. Jednak na stałe wprowadził pojęcie wsparcia do języka pedagogiki społecznej S. Kawula, który podjął próbę określenia zakresu znaczeniowego...

W ostatnich latach w większości krajów Unii Europejskiej można zaobserwować znaczny spadek liczby placówek opiekuńczo – wychowawczych stałego pobytu. Zaznaczają się tendencje do zmniejszenia liczby placówek pobytu stałego oraz liczby dzieci w nich umieszczanych, dążenie do rozwoju niewielkich form opieki oraz ich zróżnicowanie. W wielu krajach...

Definicja „samodzielności” utożsamiana jest najczęściej z określeniami takimi, jak: „niezależność, autonomia, podmiotowość jednostki, dojrzałość rozwojowa, bio – psycho – społeczna, a także jego zdolność, umiejętność samodzielnego życia i poczucia kompetencji”. Według M. Winiarskiego samodzielność musi być rozumiana jako: „ cecha osobowości lu...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl